Linija za pomoć kod etičkih pitanja

Hvala vam na vašem vremenu i naporima u izvještavanju nas izda vas briga!

MHP daje ovu web stranicu za vas prijaviti neetičko ponašanje ili bilo koje druge povrede politika kompanije sigurno i poverljivo.

Zahvalni smo vam na brizi.