Usluge kontrole etika
Dobrodošli!

Hvala vam za vaše vrijeme i trud u izvješćivanja nas izda vas briga!

PrJSC Mironivsky hliboproduct pruža ovu web stranicu za vas prijaviti neetičko ponašanje ili bilo koje druge povrede pravila Društva sigurno i povjerljivo.

Mi vas cijeniti na brizi.